کپسول آتشنشانی

    0تومان

    این کپسول ها، دستگاه های محار آتش قابل حمل هستند که با توجه به میزان و نوع آتش سوزی محتوای درون آن متفاوت است.