Tag Archives: تجهیزات ایمنی

چگونه می توان از آتش سوزی در محیط کار جلوگیری کرد

جلوگیری از آتش سوزی در محیط کار

از نکات مهم و قابل توجهی که باید هر کارفرمایی به آن توجه نماید خطرات موجود در محیط کار است و هر کارفرما موظف است که خطرات ناشی از کار با مواد و … را شناسایی و در پی رفع آن برآید. کارفرما موظف است که خطرات را شناسایی کند و آنها را ارزیابی نماید […]

الزامات ایمنی و بهداشت در محیط کار

ایمنی در محیط کار

یکی از وظایف مدیر هر مجموعه ای، فعالیت های ایمنی و بهداشتی در محیط های کاری است و هر فرد کارکنی که در مجموعه ی مشغول به کار است باید از این وظایف آگاه باشد و اهمیت آن را بداند. در ادامه به قوانین امنیت در محیط کاری می پردازیم. با ما همراه باشید. همچنین […]