Tag Archives: قیمت لباس آتش نشانی

چگونه می توان از آتش سوزی در محیط کار جلوگیری کرد

جلوگیری از آتش سوزی در محیط کار

از نکات مهم و قابل توجهی که باید هر کارفرمایی به آن توجه نماید خطرات موجود در محیط کار است و هر کارفرما موظف است که خطرات ناشی از کار با مواد و … را شناسایی و در پی رفع آن برآید. کارفرما موظف است که خطرات را شناسایی کند و آنها را ارزیابی نماید […]