Tag Archives: لباس عملیاتی تماس با حریق

خصوصیات لباس کار آتش نشانی که باید بدانید

ویژگی های لباس کار آتش نشانی

امنیت کار آتش نشانی به قدری بالاست که باید حتما لباس کار آتش نشانی با ویژگی های منحصر به فرد را استفاده نمایند تا از آنها در برابر خطرات محافظت کند. خطرات کار آتش نشانی فقط محدود به مقابله با آتش نیست و طیف گسترده تری از خطر را متحمل می شوند. از این رو […]