Tag Archives: واکنش به وضعیت اضطراری

طرح واکنش به وضعیت های اضطراری

طرح واکنش به وضعیت اضطراری

وضعیت اضطراری همانگونه که از نامش پیداست به وضعیتی گفته می شود که از قبل قابل پیش بینی نباشد و هیچ گونه برنامه ای درباره آن وجود نداشته باشد. موقعیت ها و حوادث اضطراری می تواند منجر به بروز آسیب های جدی و حتی مرگ و میر کارکنان، بازدیدکنندگان و همچنین اتمام عملیات، فرآیندها به […]