جلیقه کار

    0تومان

    جلیقه کار نوعی پوشش ایمنی است که از افراد در برابر خطرات احتمالی حین کار محافظت می نماید.