لباس کار کارگری

    0تومان

    لباس کار خدماتی یا لباس کار کارگری همانطور که از نام آن پیداست، مخصوص افرادی است که در حال کار کردن هستند و به اصطلاح کارهای خدماتی انجام می دهند.