لباس کار دوبنده

    0تومان

    لباس کار دوبنده یک پوشاک یکسره و یک تکه برای کار است که قسمت هایی از سینه و بالاتنه و قسمت پایینی بدن را پوشش می دهد.