Tag Archives: انواع لباس کار صنعتی

خصوصیات لباس کار صنعتی که صنعتگران باید بدانند

لباس کار صنعتی

لباس کار به منظور ایمنی و حفاظت از کارکنان استفاده می شود، به همین منظور اشخاص باید جهت حفاظت خود از آنها استفاده کنند، لباس کار باید پوششی سراسری بر تمام نقاط بدن داشته باشد. از جمله : دست ها، پاها، بدن و سر اشخاص. لباس های صنعتی می تواند نمونه ای مثال زدنی از […]