Tag Archives: کفش ایمنی

چرا استفاده از کفش ایمنی ضروری است

ضرورت استفاده از کفش ایمنی

حوادث بسیاری در محیط کار میتواند وجود داشته باشد که با رعایت نکردن قوانین ایمنی می تواند فرد را از کار انداخته کند. با استفاده نکردن هر کدام از تجهیزات ایمنی فرد در معرض بسیاری از خطرات قرار میگیرد که می تواند هزینه های بسیاری را برای کارفرما و کارگران بتراشد. کفش ایمنی یکی از […]